Dispečer: 0918 883 855, info@nbbeton.sk, NB BETON s.r.o., Družstevná ul., Slovenský Grob (areál PD)


Betón Vám dodáme do obcí: Čierna Voda, Chorvátsky Grob, Malinovo, Tomášov, Nová Dedinka, Ivánka pri Dunaji, Šenkvice... pozrite všetky lokality

Výroba betónu na pozemné a inžinierske stavby

Betón pre pozemné a inžinierske stavby

Vyrábame a dodávame betón podľa požiadaviek technickej normy STN EN 206. Tento sa využíva na betónové konštrukcie na stavbe a na montované / prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb z betónu.

Typy betónových zmesí pre pozemné a inžinierske stavby:

 • C08/10 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C35/45 – XC4, (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C40/50 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C45/55 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
Cenník betónu
Cestný betón

Cestný betón

Pripravujeme tiež betónové zmesi pre stavbu pozemných komunikácií, vozoviek, parkovísk, účelových a iných stavieb cestnej infraštruktúry.

Typy cestného betónu:

 • C8/10 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C35/45 – XC4, (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C40/50 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C45/55 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
Cenník cestného betónu

Vodotesný betón

Vodotesný betón

Zabezpečíme pre Vás výrobu vodotesného betónu spĺňajúceho technickú normu STN-12390-8 pre maximálne hodnoty priesaku betónu. Vodotesný betón môžete využiť pri konštrukciách, pri ktorých je dlhodobo nutné, aby odolávali vplyvu vody a zvýšenej vlhkosti.

Typy cestného betónu:

 • C8/10 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22 – S3
 • C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C35/45 – XC4, (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C40/50 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
 • C45/55 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
Cenník vodotesného betónu
Betónové zmesi, cementové potery

Cementové nátery

Dodávame kvalitné cementové potery využiteľné pre doplnkové stavebné práce pri vyrovnávaní povrchov, konštrukcii spádov, či riešení izolačných vrstiev v interiéroch budov.

Typy cementových poterov:

 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax4 – S3
 • C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax4 – S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax4 – S3
 • C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,2 – Dmax8 – S3
 • C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax8 – S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax8 – S3
Cenník cementových poterov

Dodávky kameniva a štrkopieskov

Kamenivo, štrkopiesok, zemina a zásypový materiál

Naša betonárka Vám vie dodať kamenivo, štrkopiesok, zeminu ( osievanú / zásypovú ), drvený betón a zásypový materiál rôznych frakcii podľa vašej požiadavky. Podrobný zoznam nájdete v Cenníku štrkov a kameniva.


Vyžiadajte si cenovú ponuku