Dispečer: 0918 883 855, info@nbbeton.sk, NB BETON s.r.o., Družstevná ul., Slovenský Grob (areál PD)


Betón Vám dodáme do obcí: Čierna Voda, Chorvátsky Grob, Malinovo, Tomášov, Nová Dedinka, Ivánka pri Dunaji, Šenkvice... pozrite všetky lokality

Ceny uverejnené v cenníku sú orientačné. Odporúčame Vám vyžiadať si vždy individuálnu cenovú ponuku pre konkrétnu zákazku, pretože na základe konkrétnej požiadavky odberateľa je vo väčšine prípadov možné dohodnúť priaznivejšiu individuálnu cenu. Využite prosím formulár na získanie cenovej ponuky, alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov.

Cenník betónu a betónových zmesí

Betón pre pozemné a inžinierske stavby

Označenie podľa STN EN206 Cena EUR/m3 bez DPH
C8/10-XO(SK)-Cl 0,2-Dmax22-S3 60,00
C12/15-XO(SK)-Cl 0,2-Dmax22-S3 65,00
C16/20-XC1(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3 69,00
C20/25-XC2(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3 74,00
C25/30-XC3(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3 78,00
C30/37-XC4, XD2(SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3 82,00

Cestný betón

Označenie podľa STN EN206 Cena EUR/m3 bez DPH
CBIII,Dmax16,S3 84,00
CBGM(KSC)-C6/8 systém I-Dmax22-G1-A 43,00
CBGM(KSC)-C8/10 systém I-Dmax22-G1-A 45,00

Cementové potery

Označenie podľa STN EN206 Cena EUR/m3 bez DPH
C12/15-XO(SK)CI0,2-Dmax4S3 74,00
C12/15-XO(SK)CI0,2-Dmax8S3 72,00
C16/20-XC1(SK)CI0,2-Dmax4S3 79,00
C16/20-XC1(SK)CI0,2-Dmax8S3 77,00

Voliteľné prímesy do betónu na vyžiadanie

  Cena EUR/m3 bez DPH
Teplá voda v zimnom období do -10°C 5,00
Nemrznúca prísada v zimnom období do -10°C 4,50
Použitie prísad na spomalenie alebo urýchlenie tuhnutia betónu 4,50

Cenník dopravy betónu a doplnkových služieb

Čerpanie betónových zmesí / doprava betónu

Dosah 1 hod / Eur bez DPH 1 km / Eur bez DPH
M24 80,00 2,70
M32 90,00 2,70
M36 110,00 2,70
M42 116,00 2,70
M46 126,00 2,70
M52 153,00 2,70

Doprava betónu autodomiešavačom

Typ vozidla Doprava 1 km / Eur bez DPH N+V (15 min), Eur bez DPH
MAN TGA s kapacitou 8m3 2,40 7,50
Stacionárna pumpa (dosah až 90m) Doprava na každé čerpacie zariadenie
50 Eur bez DPH / hod 1,56 Eur bez DPH / km

Cenník špeciálnych služieb pri čerpaní betónu

Použitie kovového potrubia 5,00 Eur bez DPH / deň
Použitie gumových hadíc bm 6,00 Eur bez DPH / deň
Čerpanie drátkobetónu m3 3,00 Eur bez DPH / deň
Použitie rozjazdovej chémie položka 25,00 Eur bez DPH / pol.
Zbytočný príjazd na stavbu položka + km 100,00 / pol. + km
Príplatok za betón dodávaný v sobotu, nedeľu a vo sviatok 3,00 Eur bez DPH

Cenník kameniva a štrkopiesku

Štrkopiesok

Frakcia Cena bez DPH / tona Cena bez DPH / za m3 Orientačný prepočet váha 1m3
0/4 20,00 34,00 1,7 t
0/22 16,00 27,20 1,7 t
8/16 19,00 30,40 1,6 t
16/22 19,00 28,50 1,5 t
22-32/64 19,00 28,50 1,5 t

Drvený kameň

Frakcia Cena bez DPH / tona Cena bez DPH / za m3 Orientačný prepočet váha 1 m3
4/8 23,00 34,50 1,5 t
8/16 23,00 32,20 1,4 t
16/32 24,00 33,60 1,4 t
22-32/63 23,00 32,20 1,4 t
0/32 23,00 41,40 1,8 t
0/64 22,00 39,60 1,8 t

Zemina

Typ zeminy Cena bez DPH / tona Orientačný prepočet váha 1 m3
jemnosiata 22,00 1,3 t

Cenník dopravy kameniva, štrkopiesku a ostatných materiálov

Typ vozidla Cena € bez DPH / okruh do 10km Cena € bez DPH / okruh nad 10km Nosnosť vozidla t / m3
VOLVO sklápač 6t 25,00 30,00 6,00

Vyžiadajte si cenovú ponuku